Przetargi organizowane przez -  AdministracjeAdministracja:
Rodzaj postępowania:
Rodzaj zamówienia:
Sortuj po:
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Konstantynowska"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   TT-2/P-2/2012
Data ogłoszenia:   2012-06-04
Termin składania ofert:   2012-06-14
Skrócony opis:   dokumentacja techniczna przebudowy Legionów 72
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie UZP.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-06-04 13:52:57   szczegóły
    wybór oferenta - 2012-06-14 09:54:41  

zobacz

    zawarcie umowy - 2012-06-21 13:43:51  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   182922 - 2012
Data ogłoszenia:   2012-05-31
Termin składania ofert:   2012-07-05
Skrócony opis:   wykonywanie remontu kamienicy przy ul. Wólczańskiej 167 w Łodzi w zakresie : Przebudowa lokali Przebudowa instalacji wono-kanalizacyjnej w budynku, wprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej (wprowadzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do wskazanych lokali nr 1a,3,7,9,10,11,12,13,14,17,18,25,26,29,30,31,34, 26,37,39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52) Dobudowa przewodów kominowych dla w w lokali Likwidacja wc ogólnego w budynku gospodarczym Remont budynku wc, pralnia Remont budynku gospodarczego pergola.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie_Wólczańska 167 _r_.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-05-31 15:05:43   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-07-02 15:43:43   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-07-03 12:18:07   szczegóły
    Zmiana terminu SIWZ 03.07.2012 - 2012-06-27 15:26:55  

zobacz

    Wyjaśnienie 29.06.2012 - 2012-06-29 15:07:11  

zobacz

    Zmiana terminu SIWZ - 2012-07-02 15:34:02  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-07-03 15:59:16  

zobacz

    Zmiana SIWZ - 2012-07-03 16:41:21  

zobacz

    Zmiana SIWZ - 2012-07-05 11:14:26  

zobacz

    Informacja o wyborze oferty - 2012-07-13 11:59:25  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście "Ogrody Sukiennicze"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   2/2012
Data ogłoszenia:   2012-05-15
Termin składania ofert:   2012-05-30
Skrócony opis:   Usługi wywozu odpadow komunalnych
Plik ogłoszenia:   Rozstrzygnięcie-wybór odpady I.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 2012-06-12 11:00:28  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   EZP/PN/U/6/2012
Data ogłoszenia:   2012-05-31
Termin składania ofert:   2012-06-11
Skrócony opis:   Wykonanie usług sprzątania budynków i terenów objętych administrowaniem przez A.N. Zachód
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie na tablicę.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-05-31 14:25:18   szczegóły
    Wykaz adresowy - 2012-05-31 14:26:08  

zobacz

    Formulsrz cenowy - 2012-05-31 14:26:35  

zobacz

    Wzór umowy - 2012-06-01 15:15:00  

zobacz

    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2012-06-21 06:02:28  

zobacz

    zawiadomienie o odwołaniu 01 - 2012-06-26 14:13:14  

zobacz

    zawiadomienie o odwołaniu 02 - 2012-06-26 14:14:28  

zobacz

    zawiadomienie o odwołaniu 03 - 2012-06-26 14:15:02  

zobacz

    zawiadomienie o odwołaniu - 2012-06-26 14:18:13  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   181670-2012
Data ogłoszenia:   2012-05-31
Termin składania ofert:   2012-06-12
Skrócony opis:   Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 3 i ul. Więckowskiego 9, wpisanych do miejskiej ewidencji zabytków, w ramach Programu MIA 100 kamienic..
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE O ŻAMÓWIENIU.mht  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-05-31 13:09:57   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-05-31 13:10:22   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-05-31 15:46:36   szczegóły
    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - 2012-06-25 15:44:55  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   1
Data ogłoszenia:   2012-05-24
Termin składania ofert:   2012-06-11
Skrócony opis:   wymiana drzwi wejściowych do 2 klatek schodowych na drzwi aluminiowe w budynku mieszzkalnym przy ul. Okrzei 22 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Okrzei 22 drzwi0001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   1
Data ogłoszenia:   2012-05-24
Termin składania ofert:   2012-06-11
Skrócony opis:   remont podestów przed wejściami do klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 22 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Okrzei 22 podesty0001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   1
Data ogłoszenia:   2012-05-24
Termin składania ofert:   2012-06-11
Skrócony opis:   Remont podestów przed klatkami schodowymi budynku mieszkalnego przy ul. Pietrusińskiego 24/28 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Pietrusinskiego 24 28 podesty0001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Widzew "Księży Młyn"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   03/2012
Data ogłoszenia:   2012-05-22
Termin składania ofert:   2012-06-06
Skrócony opis:   Przeglądy 5-letnie stanu technicznego
Plik ogłoszenia:   img095.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-05-22 17:34:05   szczegóły
    Ogłoszenie o wyborze oferty - 2012-06-28 14:33:00  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   EZP/PN/U/5/2012
Data ogłoszenia:   2012-05-22
Termin składania ofert:   2012-06-01
Skrócony opis:   Wykonywanie przeprowadzek, opróżnianie lokali i wywożenie przedmiotów z terenów nieruchomości objętych administrowaniem przez A.N. Łódź- Górna "Zachód"
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie na tablicę.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-05-22 13:52:58   szczegóły
    Formularz cenowy - 2012-05-22 13:53:22  

zobacz

    Wzó umowy - 2012-05-29 11:43:42  

zobacz

    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2012-06-21 09:04:41  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum I"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:  
Data ogłoszenia:   2012-05-21
Termin składania ofert:   2012-05-31
Skrócony opis:   Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. G. Narutowicza 24 w Łodzi zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie wymiany stropu nad piwnicą pod lokalem mieszkalnym nr 10 w zamieszkałym budynku lewej oficyny budynku frontowego nieruchomości przy ul. G. Narutowicza 24.
Plik ogłoszenia:   ZAPROSZENIE.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-05-21 14:46:27   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   1
Data ogłoszenia:   2012-05-15
Termin składania ofert:   2012-05-28
Skrócony opis:   wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Odolanowskiej 8B w Łodzi
Plik ogłoszenia:   odolanowska 8b elektr0001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   1
Data ogłoszenia:   2012-05-15
Termin składania ofert:   2012-05-28
Skrócony opis:   wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Wapiennej 7 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Wapienna 7 elektr0001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   1
Data ogłoszenia:   2012-05-15
Termin składania ofert:   2012-05-28
Skrócony opis:   wymiana instalacji elktrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Górnej 37/43 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Górna 37 43 elektr0001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   1
Data ogłoszenia:   2012-05-15
Termin składania ofert:   2012-05-28
Skrócony opis:   Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Górnej 23/25 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Górna 23 25 elektr0001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum I"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:  
Data ogłoszenia:   2012-05-14
Termin składania ofert:   2012-05-25
Skrócony opis:   Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piotrkowskiej 46 w Łodzi zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie remontu dwuspadowego dachu w zamieszkałym budynku frontowym nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 46.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-05-14 15:38:26   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu AN
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   57/2012/KC
Data ogłoszenia:   2012-05-14
Termin składania ofert:   2012-05-21
Skrócony opis:   Przetarg pisemny w myśl art. 70 Kodeksu cywilnego na świadczenie usług w zakresie sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej (w tym szczelności) wraz z odbiornikami gazowym.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-05-14 12:37:17   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:  
Data ogłoszenia:   2012-05-10
Termin składania ofert:   2012-05-23
Skrócony opis:   modernizacja instaalcji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Górnej 29/31 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Górna 29 31 inst co0001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:  
Data ogłoszenia:   2012-05-10
Termin składania ofert:   2012-05-23
Skrócony opis:   modernizacja instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Górnej 53/55 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Górna 53 55 inst co0001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:  
Data ogłoszenia:   2012-05-10
Termin składania ofert:   2012-05-16
Skrócony opis:   Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku mieszkalnym przy ul. Długosza 11 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Długosza 11 kominy0001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
 

Postępowania wszczęte do dnia 31.03.2011r