Przetargi organizowane przez -  AdministracjeAdministracja:
Rodzaj postępowania:
Rodzaj zamówienia:
Sortuj po:
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu AN
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   ANZ/DT-2/RB-49/2012
Data ogłoszenia:   2012-05-08
Termin składania ofert:   2012-05-16
Skrócony opis:   Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się przy ul. Różyckiego 10 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Różyckiego 10 m 7.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Przedmiar robót - 2012-05-09 07:17:57  

zobacz

    Oferta - 2012-05-09 07:18:22  

zobacz

    Wzór umowy - 2012-05-09 07:18:44  

zobacz

    Wybór najkorzystniejszej oferty - 2012-05-21 09:49:47  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu AN
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   ANZ/DT-2/RB-50/2012
Data ogłoszenia:   2012-05-08
Termin składania ofert:   2012-05-16
Skrócony opis:   Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się przy ul. Sanocka 6/8 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Sanocka 6przez8 m 9.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Przedmiar robót - 2012-05-09 07:14:07  

zobacz

    Oferta - 2012-05-09 07:14:38  

zobacz

    Wzór umowy - 2012-05-09 07:15:11  

zobacz

    Wybór najkorzystniejszej oferty - 2012-05-21 09:54:03  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   WM-1-2012
Data ogłoszenia:   2012-05-02
Termin składania ofert:   2012-05-18
Skrócony opis:   Dotyczy nier. Kopernika 42: wzmocnienie fundamentu ściany szczytowej, wzmocnienie ściany szczytowej, remont WLZ lokali mieszkalnych i adm 24 V
Plik ogłoszenia:   Kopernika 42 ogl.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu AN
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Widzew "Księży Młyn"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:  
Data ogłoszenia:   2012-04-27
Termin składania ofert:   2012-05-15
Skrócony opis:   Roboty remontowe zduńskie w lokalach administrowanych przez AN "Księży Młyn"
Plik ogłoszenia:   roboty_zdunskie.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   1
Data ogłoszenia:   2012-04-30
Termin składania ofert:   2012-05-28
Skrócony opis:   Docieplenie, malowanie elewacji, naprawa balkonów wraz z opracowaniem projektu budowlanego docieplenia buydnku mieszkalnego przy ul. Kasprzaka 29 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Kasprzaka 290001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   1
Data ogłoszenia:   2012-04-30
Termin składania ofert:   2012-05-14
Skrócony opis:   roboty dekarsko-blacharskie dachu budynku mieszkalnego przy ul. Pietrusińskiego 36/38 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Pietrusinskiego 36 dach0001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   1
Data ogłoszenia:   2012-04-30
Termin składania ofert:   2012-05-14
Skrócony opis:   Docieplenie 4 ścian zewnetrznych wraz z opracowaniem projektu docieplenia scian budynku mieszkalnego przy ul. Drewnowskiej 178 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Drewnowska 178 docieplenie0001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   133240-2012
Data ogłoszenia:   2012-04-25
Termin składania ofert:   2012-05-14
Skrócony opis:   Robota budowlana w zakresie remontu i przebudowy wraz z infrastrukturą techniczną budynków nieruchomości przy ul. Legionów 31 dla zadania inwestycyjnego pn.: MIA 100 KAMIENIC w nieruchomościach gminnych administrowanych przez AN Nowe Miasto
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.mht  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-04-25 16:06:56   szczegóły
    WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 2012-05-04 14:39:54  

zobacz

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - 2012-05-29 11:32:32  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Widzew "Księży Młyn"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   02/2012
Data ogłoszenia:   2012-04-25
Termin składania ofert:   2012-05-11
Skrócony opis:   Wykonanie remontu elewacji budynku frontowego od strony podwórka i od strony Przedzalnianej 95, położonego w Łodzi przy ul. Przedzalnianej 97
Plik ogłoszenia:  
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-04-25 08:04:05   szczegóły
    ślepy kosztorys - 2012-04-25 08:09:17  

zobacz

    Ogłoszenie o wyborze oferty - 2012-05-24 10:44:53  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   EZP/PN/U/4/2012
Data ogłoszenia:   2012-04-24
Termin składania ofert:   2012-05-07
Skrócony opis:   Usługi w zakresie naprawy i konserwacji dachów oraz konserwacji budowlanych na terenach objętych administrowaniem przez A.N. Łódź-Górna „Zachód”
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie na tablicę.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-04-24 14:52:08   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-04-25 15:45:30   szczegóły
    CENNIK - 2012-04-25 15:48:43  

zobacz

    Wybór najkorzystniejszej ofrety - 2012-05-18 10:21:12  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum I"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   92087-2012
Data ogłoszenia:   2012-04-23
Termin składania ofert:   2012-05-07
Skrócony opis:   Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania inwestycyjnego Program MIA100 KAMIENIC w nieruchomościach gminnych administrowanych przez ANŁŚ CENTRUM I.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-04-23 15:51:25   szczegóły
    wybór najkorzystniejszej oferty - 2012-05-09 11:50:04  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum I"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   88833-2012
Data ogłoszenia:   2012-04-19
Termin składania ofert:   2012-05-09
Skrócony opis:   Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych w nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tuwima 16 w następującym zakresie: 1.1 roboty wykonywane w budynkach (front, lewa i poprzeczna oficyna) w zakresie remontu elewacji: a) budynek frontowy od strony ulicy z odtworzeniem elementów wystroju architektonicznego i balkonu, od strony podwórza oraz szczyt od strony ul. Sienkiewicza wraz z ociepleniem ścian, b) budynek lewej oficyny od strony podwórza wraz z ociepleniem ściany, c) budynek poprzecznej oficyny od strony podwórza, od strony nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 39 oraz ściana szczytowa od strony ul. Sienkiewicza wraz z ociepleniem ścian; 1.2 roboty wykonywane w budynkach (front, lewa i poprzeczna oficyna): a) wymiana stolarki, b) ocieplenie strychów, c) roboty w zakresie instalacji elektrycznych z wymianą instalacji elektrycznej WLZ w klatkach schodowych, d) remont klatek schodowych, e) remont pomieszczeń piwnic oraz strychów, f) montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, g) roboty dekarsko-blacharskie lewa i poprzeczna oficyna, h) remont pomieszczenia węzła c.o. w piwnicy budynku frontowego; 1.3 roboty wykonywane w budynku użytkowym prawej oficyny: a) remont więźby dachowej i roboty dekarsko - blacharskie, b) remont elewacji wraz z ociepleniem ścian ( również ściana od strony ul. Sienkiewicza ), c) wymiana stolarki; 1.4 rozbudowa i remont instalacji kanalizacyjnej w podwórzu; 1.5 wymiana nawierzchni podwórza z robotami towarzyszącymi.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-04-19 11:02:20   szczegóły
    Modyfikacja treści - 2012-04-23 14:00:50  

zobacz

    Modyfikacja treści SIWZ - 2012-05-04 10:16:21  

zobacz

    Wybór najkorzystniejszej oferty - 2012-05-18 14:16:02  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   123574-2012
Data ogłoszenia:   2012-04-18
Termin składania ofert:   2012-05-07
Skrócony opis:   Wymiana wpustu podwórzowego wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ściany wschodniej od strony podwórza (od szczytu budynku do schodów prowadzących do klubu) z wyciągnięciem jej ponad teren i zkończeniem obróbką blacharską oraz wykonanie izolacji termicznej instalacji co. w klubie Antrakt, w nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Więckowskiego 13.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-04-18 16:03:16   szczegóły
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2012-05-14 10:34:53  

zobacz

    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 2012-05-24 13:54:33  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o przetargu na podstawie Kodeksu Cywilnego
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   EZP/U/14/2012
Data ogłoszenia:   2012-04-12
Termin składania ofert:   2012-04-26
Skrócony opis:   Wykonania pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w 35 budynkach i 298 lokalach objętych administrowaniem przez A.N. Łódź-Górna „Zachód”
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Opis Istotnych Warunków Zamówienia - 2012-04-17 14:30:32  

zobacz

    Formularz cenowy - 2012-04-20 08:40:32  

zobacz

    zawiadomienie o wyborze wykonawcy - 2012-05-07 13:40:07  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu AN
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   ANZ/DT-2/RB-43/2012
Data ogłoszenia:   2012-04-17
Termin składania ofert:   2012-04-23
Skrócony opis:   Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się przy ul. Sokola 9 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   ul Sokola 9 m 7.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Oferta - 2012-04-17 14:21:19  

zobacz

    Przedmiar robót - 2012-04-17 14:21:37  

zobacz

    Wzór umowy - 2012-04-17 14:21:55  

zobacz

    wybór oferty - 2012-04-27 08:31:40  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu AN
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   ANZ/DT-2/RB-35/2012
Data ogłoszenia:   2012-04-17
Termin składania ofert:   2012-04-24
Skrócony opis:   Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się przy al Politechniki 40 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   al Politechniki 40 m 3.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Oferta - 2012-04-17 14:19:09  

zobacz

    Przedmiar robót - 2012-04-17 14:19:32  

zobacz

    Wzór umowy - 2012-04-17 14:19:50  

zobacz

    wybór oferty - 2012-04-27 08:32:06  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:  
Data ogłoszenia:   2012-04-13
Termin składania ofert:   2012-04-30
Skrócony opis:   wykonnaie instaalcji c.w.u. wraz z dokumentacją projektową oraz wymiana instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym przy ul. Ossowskiego 8 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   ossowskiego 8 inst0001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   1
Data ogłoszenia:   2012-04-13
Termin składania ofert:   2012-04-30
Skrócony opis:   wykonanie instalacji c.w.u. wraz z dokumentacją projektową w budynku mieszkalnym przy ul. Ossowskiego 6 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Ossowskiego 6 inst0001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   1
Data ogłoszenia:   2012-04-13
Termin składania ofert:   2012-04-30
Skrócony opis:   wykonanie instalacji c.w.u. wraz z dokumentacją projektową w budynku mieszkalnym przy ul. Długosza 28 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Długosza 280001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Widzew "Księży Młyn"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   1/2012
Data ogłoszenia:   2012-04-11
Termin składania ofert:   2012-04-26
Skrócony opis:   Wykonanie remontu elewacji budynkupoprzecznej oficyny elewacja od strony parkingu Targowa 51
Plik ogłoszenia:  
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-04-11 13:32:10   szczegóły
    Kosztorys - 2012-04-11 13:40:24  

zobacz

    Wyjaśnienia, dodatkowe informacje - 2012-04-19 08:41:23  

zobacz

    Ogłoszenie o wyborze oferty - 2012-05-11 12:15:37  

zobacz

         
         
 
 

Postępowania wszczęte do dnia 31.03.2011r