Przetargi organizowane przez -  AdministracjeAdministracja:
Rodzaj postępowania:
Rodzaj zamówienia:
Sortuj po:
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum I"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   30167-2012
Data ogłoszenia:   2012-02-06
Termin składania ofert:   2012-02-27
Skrócony opis:   Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu robót remontowych w nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Traugutta 8 (nieruchomość podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej) w następującym zakresie: a- remontu elewacji wraz z ociepleniem ścian i częściową wymianą stolarki od strony podwórza w budynkach mieszkalnych tj. w budynku frontowym , lewej i prawej oficyny b- remontu klatki schodowej w budynku frontowym, c- remontu budynku gospodarczo - użytkowego poprzecznej oficyny, w tym roboty dekarsko- blacharskie, rozbiórka przybudówki, wymiana tynków i stolarki oraz malowanie d- wymiany instalacji kanalizacyjnej w podwórzu, e- wymiany nawierzchni w podwórzu..
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-02-06 16:50:58   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-02-23 09:53:10   szczegóły
    Modyfikacja treści SIWZ - 2012-02-10 12:38:27  

zobacz

    Modyfikacja treści SIWZ - 2012-02-14 12:00:56  

zobacz

    Modyfikacja treści SIWZ - 2012-02-23 14:37:11  

zobacz

    Modyfikacja treści SIWZ - 2012-03-02 13:11:21  

zobacz

    Modyfikacja treści SIWZ - 2012-03-02 13:13:54  

zobacz

    Wybór najkorzystniejszej oferty - 2012-04-06 14:28:41  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu AN
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Bałuty "Bałuty Stare I"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   001-2012
Data ogłoszenia:   2012-02-06
Termin składania ofert:   2012-02-23
Skrócony opis:   Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników i szamb oraz ich czyszczenie z nieruchomości administrowanych przez AN
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie zał3b.docx  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    projekt umowy - 2012-02-06 15:00:07  

zobacz

    oferta - 2012-02-06 15:01:57  

zobacz

    wykaz nieruchomości - 2012-02-06 15:02:27  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   34308 - 2012
Data ogłoszenia:   2012-02-03
Termin składania ofert:   2012-02-29
Skrócony opis:   Roboty budowlane w zakresie remontu i przebudowy wraz z infrastrukturą techniczną budynków nieruchomości przy ul. Legionów 19, Legionów 29, Legionów 31, Gdańskiej 24 dla zadania inwestycyjnego pn.: MIA 100 KAMIENIC w nieruchomościach gminnych administrowanych przez AN „Nowe Miasto”
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.mht  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-02-03 21:17:48   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-02-03 21:29:03   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-02-03 21:35:02   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-02-03 21:38:53   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-02-03 21:44:54   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-02-03 21:55:03   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-02-03 21:57:39   szczegóły
    WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 2012-02-10 16:06:00  

zobacz

    WYJAŚNIENIE DO SIWZ wraz z MODYFIKACJĄ SIWZ - 2012-02-15 16:13:41  

zobacz

    UZUPEŁNIENIE - Załącznika Nr 8 do SIWZ wyspecyfiko - 2012-02-15 16:15:29  

zobacz

    UZUPEŁNIENIE - Załącznik Nr 9 do SIWZ - przedmiary - 2012-02-15 16:16:22  

zobacz

    UZUPEŁNIENIE - Załącznika Nr10 do SIWZ wyspecyfiko - 2012-02-15 16:17:00  

zobacz

    UZUPEŁNIENIE - Załącznika Nr 11 do SIWZ przedmiar - 2012-02-15 16:17:48  

zobacz

    OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 2012-02-15 16:43:44  

zobacz

    MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - 2012-02-23 11:20:33  

zobacz

    UZUPEŁNIENIE 2 - Załącznik Nr 10 do SIWZ - 2012-02-23 13:03:08  

zobacz

    MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - 2012-02-24 14:36:31  

zobacz

    UZUPEŁNIENIE do Załącznika Nr 4 do SIWZ - zestawie - 2012-02-24 14:37:21  

zobacz

    UZUPŁNIENIE 2 - Załącznik Nr 8 do SIWZ - 2012-02-24 15:21:10  

zobacz

    OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 2012-02-29 15:55:44  

zobacz

    MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - 2012-02-29 15:56:18  

zobacz

    UZUPEŁNIENIE 2 do Załącznika Nr 11 do SIWZ - zmian - 2012-02-29 15:57:31  

zobacz

    UZUPEŁNIENIE 3 do Załącznika Nr 10 do SIWZ - 2012-02-29 16:17:33  

zobacz

    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - 2012-03-21 16:29:54  

zobacz

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - 2012-03-27 13:11:16  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o przetargu na podstawie Kodeksu Cywilnego
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   EZP/D/6/2012
Data ogłoszenia:   2012-02-03
Termin składania ofert:   2012-02-15
Skrócony opis:   Wykonanie sukcesywnych, etapowych dostaw artykułów biurowych dla potrzeb A.N. Łódź- Górna "Zachód".
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-02-03 11:43:10   szczegóły
    FORMULARZ OFERTY - 2012-02-03 11:44:44  

zobacz

    FORMULARZ CENOWY - 2012-02-03 11:46:47  

zobacz

    OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW - 2012-02-03 11:48:21  

zobacz

    WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW - 2012-02-03 11:49:16  

zobacz

    WZÓR UMOWY - 2012-02-03 11:49:59  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze oferty - 2012-02-21 15:41:03  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   32832 - 2012
Data ogłoszenia:   2012-02-02
Termin składania ofert:   2012-03-26
Skrócony opis:   REMONT KAMIENICY W ŁODZI PRZY UL WÓLCZAŃSKIEJ 151
Plik ogłoszenia:   SIWZ_Wólczańska 151 ogłoszenie_.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-02-02 17:35:26   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-02-07 17:02:32   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-03-16 13:02:17   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-03-19 14:13:37   szczegóły
    Wyjaśnienie z dn. 28.02.2012 - 2012-02-29 10:44:49  

zobacz

    Wyjaśnienie z dnia 06.03.2012 - 2012-03-08 10:21:39  

zobacz

    Wyjaśnienie z 07.03.2012 cz. 1 - 2012-03-08 17:22:30  

zobacz

    Wyjaśnienie z 07.03.2012 cz. 2 - 2012-03-08 17:23:04  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 14.03.2012 - 2012-03-15 13:38:55  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 16.03.2012 - 2012-03-16 12:56:04  

zobacz

    Zmiana istotnych warunków zamówienia - 2012-03-16 13:00:01  

zobacz

    Wyjaśnienie z 16.03.2012 - odp. na zadane pytanie - 2012-03-19 09:02:56  

zobacz

    Wyjaśnienie - zmiana terminu - 2012-03-19 14:20:30  

zobacz

    Wyjaśnienie - odp. na zadane pytania - 2012-03-19 15:01:04  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-03-20 17:10:41  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-03-20 17:12:35  

zobacz

    Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 2012-03-21 15:31:43  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-03-21 15:37:11  

zobacz

    Informacja o wyborze oferty - 2012-05-25 15:43:49  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   32818 - 2012
Data ogłoszenia:   2012-02-02
Termin składania ofert:   2012-04-16
Skrócony opis:   REMONT KANIENICY W ŁODZI PRZY UL KOPERNIKA 33
Plik ogłoszenia:   SIWZ ogloszenie_kOPERNIKA 33.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-02-02 17:36:25   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-03-06 15:44:03   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-03-07 08:50:42   szczegóły
    Wyjaśnienie z dn. 01.03.2012 - 2012-03-05 15:36:16  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 05.03.2012 - 2012-03-07 08:19:38  

zobacz

    Wyjaśnienie z 07.03.2012 cz. 1 - 2012-03-08 17:15:06  

zobacz

    Wyjaśnienie z 07.03.2012 cz. 2 - 2012-03-08 17:16:00  

zobacz

    Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 2012-03-21 16:09:17  

zobacz

    Zmiana terminu - 2012-03-29 15:28:08  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 02.04.2012 - 2012-04-02 13:05:07  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-04-02 15:31:35  

zobacz

    Zmiana terminu - 2012-04-04 15:05:31  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 03.04.2012 - 2012-04-06 15:06:49  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-04-06 15:07:48  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 04.04.2012 - 2012-04-06 15:08:41  

zobacz

    Wyjaśnienie 10.04.2012 - 2012-04-11 07:45:17  

zobacz

    Wyjaśnienie 10.04.2012 (2) - 2012-04-11 08:16:55  

zobacz

    Wyjaśnienie 10.04.2012 (3) - 2012-04-11 08:19:47  

zobacz

    Wyjaśnienie 10.04.2012 (4) - 2012-04-11 08:21:54  

zobacz

    Wyjaśnienie 10.04.2012 (5) - 2012-04-11 09:38:19  

zobacz

    Zmiana terminu SIWZ - 2012-04-11 09:40:21  

zobacz

    Informacja o wyborze oferty - 2012-05-24 14:37:10  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   31326 - 2012
Data ogłoszenia:   2012-02-01
Termin składania ofert:   2012-04-03
Skrócony opis:   REMONT KANIENICY W ŁODZI PRZY UL KOPERNIKA 52
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE_kOPERNIKA 52.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-02-01 18:34:12   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-02-10 15:24:20   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-03-16 12:44:47   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-03-21 14:25:11   szczegóły
    Wyjaśnienie - 2012-02-20 15:54:42  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 06.03.2012 - 2012-03-07 08:16:44  

zobacz

    Wyjaśnienie z 07.03.2012 cz. 1 - 2012-03-08 17:16:50  

zobacz

    Wyjaśnienie z 07.03.2012 cz. 2 - 2012-03-08 17:17:58  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-03-12 15:46:10  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 16.03.2012 - 2012-03-16 12:49:08  

zobacz

    ZMIANA TERMINU - 2012-03-23 14:44:11  

zobacz

    Zmiana terminu - 2012-03-27 15:46:48  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-03-27 16:59:33  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-03-29 15:32:16  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-03-29 15:34:49  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-03-29 15:35:49  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-03-29 23:13:42  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-03-29 23:14:37  

zobacz

    Wyjaśnienie z 30.03.2012 - 2012-03-30 13:31:58  

zobacz

    Zmiana terminu - 2012-03-30 13:57:51  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-03-30 15:43:04  

zobacz

    Informacja o wyborze oferty - 2012-06-25 15:40:08  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   31292 - 2012
Data ogłoszenia:   2012-02-01
Termin składania ofert:   2012-03-27
Skrócony opis:   REMONT KANIENICY W ŁODZI PRZY UL WÓLCZAŃSKA 157
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE_Wólczańska 157 _r_.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-02-01 16:31:45   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-02-22 14:54:40   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-03-22 07:14:50   szczegóły
    Wyjaśnienie - 2012-02-20 15:44:24  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 28.02.2012 - 2012-03-01 13:29:02  

zobacz

    Wyjaśnienie z dnia 06.03.2012 - 2012-03-08 10:22:41  

zobacz

    Wyjaśnienie z 08.03.2012 - 2012-03-08 16:31:07  

zobacz

    Wyjaśnienie z 07.03.2012 cz. 1 - 2012-03-08 17:18:52  

zobacz

    Wyjaśnienie z 07.03.2012 cz. 2 - 2012-03-08 17:19:48  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 14.03.2012 - 2012-03-15 13:40:39  

zobacz

    Wyjaśnienie z 16.03.2012 - odp.2 na zadane pytanie - 2012-03-17 22:10:45  

zobacz

    Wyjaśnienie z 16.03.2012 - odp. na zadane pytanie - 2012-03-19 12:40:43  

zobacz

    Wyjaśnienie Wólczańśka 157 - 2012-03-20 15:19:43  

zobacz

    Wyjaśnienie z 20.03.2012 - 2012-03-21 07:16:32  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-03-21 15:57:15  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-03-21 16:53:32  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-03-22 07:10:43  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 22.03.2012 - 2012-03-22 16:29:27  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-03-22 17:03:01  

zobacz

    Informacja o wyborze oferty - 2012-05-25 15:57:10  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o przetargu na podstawie Kodeksu Cywilnego
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   EZP/D/5/2012
Data ogłoszenia:   2012-02-01
Termin składania ofert:   2012-02-09
Skrócony opis:   Dostawy artykułów biurowych dla potrzeb A.N. Łódź- Górna „Zachód
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-02-01 11:14:40   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-02-02 17:58:01   szczegóły
    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA - 2012-02-03 11:35:38  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   29888-2012
Data ogłoszenia:   2012-01-31
Termin składania ofert:   2012-03-21
Skrócony opis:   REMONT KANIENICY W ŁODZI PRZY UL WÓLCZAŃSKA 147A
Plik ogłoszenia:   Ogloszenie_Wolczanska_147A_r_.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-01-31 18:29:01   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-02-22 16:01:37   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-03-15 12:11:54   szczegóły
    Wyjaśnienie - 2012-02-01 19:07:16  

zobacz

    Wyjaśnienie - 2012-02-22 15:44:25  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 28.02.2012 - 2012-02-29 10:44:07  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 01.03.2012 - 2012-03-02 12:00:25  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 01.03.2012 - 2012-03-02 15:06:47  

zobacz

    Wyjaśnienie z 07.03.2012 cz. 1 - 2012-03-08 17:20:38  

zobacz

    Wyjaśnienie z 07.03.2012 cz. 2 - 2012-03-08 17:21:16  

zobacz

    Wyjaśnienie z 12.03.2012 - 2012-03-12 14:07:49  

zobacz

    Kosztorys uzupełniający - 2012-03-14 14:20:30  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 13.03.2012 - 2012-03-14 14:26:25  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 14.03.2012 - 2012-03-15 12:12:45  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 14.03.2012 (2) - 2012-03-15 13:42:56  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 15.03.2012 - 2012-03-15 14:17:38  

zobacz

    Wyjaśnienie z dn. 14.03.2012 (3) - 2012-03-15 15:50:19  

zobacz

    Wyjaśnienie dotyczące VAT - 2012-03-18 22:24:21  

zobacz

    Informacja o wyborze oferty - 2012-04-25 09:45:46  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   25074
Data ogłoszenia:   2012-01-26
Termin składania ofert:   2012-02-15
Skrócony opis:   Robota budowlana polegającą na renowacji elewacji wraz z kolorystyką, remoncie podcieni i prześwitu bramowego oraz klatki schodowej i fragmentu piwnic budynku mieszczącego się w Łodzi przy ul. Legionów 2.
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.mht  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-01-26 13:01:15   szczegóły
    WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 2012-02-02 14:10:49  

zobacz

    WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 2012-02-07 14:19:12  

zobacz

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - 2012-02-28 09:07:13  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   1/2012
Data ogłoszenia:   2012-01-24
Termin składania ofert:   2012-01-31
Skrócony opis:   Wykonanie usług kominiarskich wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. Nr 109, poz. 719/ i Prawa Budowlanego przy użyciu przez Wykonawcę własnego materiału i sprzętu w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Administrację Nieruchomościami Łódź - Polesie „Koziny”
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie WM.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-01-25 22:25:45   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   EZP/U/3/2012
Data ogłoszenia:   2012-01-24
Termin składania ofert:   2012-01-31
Skrócony opis:   Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości objętych administrowaniem przez A.N. Łódź- Górna "Zachód"
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie na tablicę.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-01-24 13:25:14   szczegóły
    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 2012-02-07 11:14:53  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu AN
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   1/2012
Data ogłoszenia:   2012-01-19
Termin składania ofert:   2012-01-30
Skrócony opis:   świadczeniu usług kominiarskich wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz.U. Nr 109, poz. 719/ i Prawa Budowlanego przy użyciu przez Wykonawcę własnego materiału i sprzętu w budynkach stanowiący własność Gminy, Skarbu Państwa, osób fizycznych i współwłasność administrowanych przez Administrację Nieruchomościami Łódź - Polesie „Koziny”
Plik ogłoszenia:   kominiarskie - ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-01-23 19:49:46   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   21558 - 2012
Data ogłoszenia:   2012-01-23
Termin składania ofert:   2012-01-30
Skrócony opis:   USŁUGI BIEŻĄCEJ KONSERWACJI I NAPRAW W ZAKRESIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH, W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŁÓDŹ, SKARBU PAŃSTWA, OSÓB FIZYCZNYCH I WSPÓŁWŁASNYCH A TAKŻE W LOKALACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY ŁÓDŹ
Plik ogłoszenia:   konserwacje ogólnobudowlane 2012 OGŁOSZENIE.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-01-23 15:24:36   szczegóły
    Wyniki przetargu - 2012-02-29 09:32:18  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   EZP/PN/U/2/2012
Data ogłoszenia:   2012-01-20
Termin składania ofert:   2012-01-27
Skrócony opis:   Wykonanie usług ślusarskich w budynkach i na terenach objętych administrowaniem Przez A.N. Łódź- Górna "Zachód"
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie tablica.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-01-20 09:31:48   szczegóły
    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2012-02-13 12:54:27  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   WM/1/2012
Data ogłoszenia:   2012-01-19
Termin składania ofert:   2012-02-16
Skrócony opis:   Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie porządku i czystości we wspólnotach mieszkaniowych.
Plik ogłoszenia:   Komunikat.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-01-19 09:41:39   szczegóły
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   12276-2012
Data ogłoszenia:   2012-01-13
Termin składania ofert:   2012-02-03
Skrócony opis:   Robota budowlana polegającą na CZĘŚĆ I - Renowacji elewacji budynku frontowego od ulicy Piotrkowskiej (strona zachodnia) na nieruchomości usytuowanej przy ul. Piotrkowskiej 20 w Łodzi. CZĘŚĆ II - Remoncie elewacji budynku od strony podwórka i aranżacji wnętrza klatki schodowej budynku niemieszkalnego w Łodzi przy ul. Więckowskiego 13.
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.mht  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-01-13 14:01:59   szczegóły
    MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - 2012-01-26 10:59:38  

zobacz

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - 2012-02-17 14:39:45  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   11124-2012
Data ogłoszenia:   2012-01-12
Termin składania ofert:   2012-01-25
Skrócony opis:   Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.: MIA 100 KAMIENIC w nieruchomościach gminnych administrowanych przez AN „Nowe Miasto”
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.mht  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-01-12 14:41:20   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-01-12 14:58:32   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-01-12 15:22:56   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-01-12 15:51:11   szczegóły
    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - 2012-02-27 13:03:28  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Widzew "Księży Młyn"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   8/2011
Data ogłoszenia:   2011-12-30
Termin składania ofert:   2012-01-09
Skrócony opis:   Wywóz odpadów stałych z terenu objętego administrowaniem przez AN "Księży Młyn"
Plik ogłoszenia:   SIWZ_wywoz_odpadow2012.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Ogłoszenie o wyborze oferty - 2012-01-12 13:56:40  

zobacz

         
         
 
 

Postępowania wszczęte do dnia 31.03.2011r