Przetargi organizowane przez -  AdministracjeAdministracja:
Rodzaj postępowania:
Rodzaj zamówienia:
Sortuj po:
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o przetargu na podstawie Kodeksu Cywilnego
Ogłaszaj±cy:   Administracja Nieruchomo¶ciami ŁódĽ – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   EZP/D/3/2011
Data ogłoszenia:   2011-06-01
Termin składania ofert:   2011-06-08
Skrócony opis:   Wykonanie sukcesywnych, etapowych dostaw artykułów biurowych dla potrzeb A.N. ŁódĽ- Górna "Zachód".
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2011-06-01 12:44:06   szczegóły
    O¶wiadczenie - 2011-06-01 13:33:53  

zobacz

    Wykaz dostaw - 2011-06-01 13:34:19  

zobacz

    Umowa (wzór) - 2011-06-01 13:35:10  

zobacz

    Formularz cenowy - 2011-06-07 14:25:04  

zobacz

    INFORMACJA O WYNIKU - 2011-06-13 09:21:54  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu AN
Ogłaszaj±cy:   Administracja Nieruchomo¶ciami ŁódĽ – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   ANZ/JB/DT-4/R B/72/2011
Data ogłoszenia:   2011-06-01
Termin składania ofert:   2011-06-08
Skrócony opis:   Wykonanie remontu lokali mieszkalnych nr 48/49 i 78a i 78b mieszcz±cych się przy ul. Felsztyńskiego 12 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Felsztyńskiego 48przez49 i 78aprzez78b.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Przedmiar m. 48/49 - 2011-06-01 11:14:49  

zobacz

    Przedmiar m. 78a/78b - 2011-06-01 11:15:45  

zobacz

    FORMULARZ OFERTY - 2011-06-01 11:17:20  

zobacz

    UMOWA (WZÓR) - 2011-06-01 11:18:14  

zobacz

    Wybór najkorzystniejszej oferty - 2011-06-20 11:51:33  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszaj±cy:   Administracja Nieruchomo¶ciami ŁódĽ – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   EZP/PN/U/3/2011
Data ogłoszenia:   2011-05-27
Termin składania ofert:   2011-06-06
Skrócony opis:   Opróżnianie lokali mieszkalnych, użytkowych po zgonach i eksmisjach oraz wywóz gabarytów i gruzu oraz innych zalegaj±cych rzeczy z podwórek nieruchomo¶ci objętych administrowaniem przez A.N. ŁódĽ- Górna Zachód
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie tablica i strona zamawiaj±cego.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2011-05-27 13:35:28   szczegóły
    FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY - 2011-05-27 13:37:58  

zobacz

    FORMULARZ CENOWY - 2011-05-27 13:39:16  

zobacz

    O¦WIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST. - 2011-05-27 13:41:40  

zobacz

    O¦WIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST - 2011-05-27 13:42:37  

zobacz

    WYKAZ WYKONANYCH USŁUG - 2011-05-27 13:43:44  

zobacz

    WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZ. TECHN. - 2011-05-27 13:44:57  

zobacz

    WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDˇ UCZESTNICZYĆ W WYK. ZAM. - 2011-05-27 13:46:08  

zobacz

    O¦WIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE UCZESTN. W WYK. ZAM. - 2011-05-27 13:48:13  

zobacz

    UMOWA (WZÓR) - 2011-05-27 13:49:23  

zobacz

    WYKAZ BUDYNKÓW Z TERENU ADMINISTRACJI - 2011-05-27 13:50:16  

zobacz

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 2011-06-15 11:08:41  

zobacz

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 2011-06-15 11:09:48  

zobacz

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 2011-06-29 13:37:15  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszaj±cy:   Administracja Nieruchomo¶ciami ŁódĽ-¦ródmie¶cie "Centrum I"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   148267-2011
Data ogłoszenia:   2011-05-25
Termin składania ofert:   2011-06-02
Skrócony opis:   ¦wiadczenie usług konserwacyjnych w nieruchomo¶ciach administrowanych przez Administrację Nieruchomo¶ciami ŁódĽ-¦ródmie¶cie CENTRUM I.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2011-05-25 17:39:41   szczegóły
    Sprostowanie do Zał±cznika 1B - 2011-05-26 11:23:04  

zobacz

    zmiana ogłoszenia - 2011-06-01 16:27:42  

zobacz

    Zmiana Zał±cznika 1B - 2011-06-02 08:40:53  

zobacz

    Wybór ofert - 2011-06-10 16:06:11  

zobacz

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 2011-06-28 16:50:05  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu AN
Ogłaszaj±cy:   Administracja Nieruchomo¶ciami ŁódĽ – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   ANZ/JB/DT-4/RB-61/2011
Data ogłoszenia:   2011-05-16
Termin składania ofert:   2011-05-20
Skrócony opis:   Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 30 mieszcz±cego się przy ul. Krucza 33 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Krucza 33 m 30.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Oferta - 2011-05-16 16:02:20  

zobacz

    Przedmiar robót - 2011-05-16 16:03:37  

zobacz

    UMOWA nr...... - JB-2011 WZÓR - 2011-05-16 16:04:37  

zobacz

    Wybór najkorzystniejszej oferty - 2011-05-26 12:12:02  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu AN
Ogłaszaj±cy:   Administracja Nieruchomo¶ciami ŁódĽ – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   ANZ/JB/DT-4/RB-62/2011
Data ogłoszenia:   2011-05-16
Termin składania ofert:   2011-05-20
Skrócony opis:   Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 34 mieszcz±cego się przy ul. Doroszewskiego 7 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   Doroszewskiego 7 m 34.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Oferta - 2011-05-16 16:05:58  

zobacz

    Przedmiar robót - 2011-05-16 16:06:58  

zobacz

    UMOWA nr...... - JB-2011 WZÓR - 2011-05-16 16:07:46  

zobacz

    Wybór najkorzystniejszej oferty - 2011-05-26 12:10:27  

zobacz

         
         
 
 

Postępowania wszczęte do dnia 31.03.2011r