Przetargi organizowane przez -  AdministracjeAdministracja:
Rodzaj postępowania:
Rodzaj zamówienia:
Sortuj po:
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   523048-2012
Data ogłoszenia:   2012-12-20
Termin składania ofert:   2012-12-27
Skrócony opis:   Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w budynkach administrowanych przez A.N. Łódź-Polesie RADWAŃSKA stanowiących własność Gminy Łódź, Skarbu Państwa, prywatne, współwłasne.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie_sprzatanie_na 2013r.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-12-20 16:40:03   szczegóły
    nformacja o wyborze oferty - 2013-01-14 15:25:25  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Żabieniec"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:  
Data ogłoszenia:   2012-12-12
Termin składania ofert:   2012-12-19
Skrócony opis:   Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługi wywozu nieczystości płynnych i czyszczenia dołów kloacznych w terminie 01.01.2013-31.12.2013
Plik ogłoszenia:   Informacja o wyborze.doc  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum I"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   519848-2012
Data ogłoszenia:   2012-12-19
Termin składania ofert:   2012-12-31
Skrócony opis:   Świadczenie usług: napraw i konserwacji instalacji oraz budowlanych w nieruchomościach administrowanych przez A.N.Ł.Ś.CENTRUM I.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-12-19 15:02:24   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-12-19 15:02:42   szczegóły
    Zmiana treści ogłoszenia - 2012-12-28 15:34:28  

zobacz

    Wybór oferty - 2013-01-07 13:05:55  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   2/2012
Data ogłoszenia:   2012-12-19
Termin składania ofert:   2012-12-12
Skrócony opis:   na utrzymanie należytego stanu sanitarno porządkowego na nieruchomości stanowiących własność gminną i Skarbu Państwa zarządzanych przez A.N. Łódź – Polesie„ Koziny „
Plik ogłoszenia:   informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sprzatanie.doc  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o przetargu na podstawie Kodeksu Cywilnego
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   EZP/U/21/2012
Data ogłoszenia:   2012-12-19
Termin składania ofert:   2013-01-04
Skrócony opis:   Wykonanie usług ogrodniczych na terenie administrowanym przez A.N. Łódź- Górna „Zachód”
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-12-19 12:20:28   szczegóły
    Formularz ofertowy - 2012-12-19 12:22:16  

zobacz

    Formularz cenowy - 2012-12-19 12:23:11  

zobacz

    Oświadczenie o spełnieniu warunków - 2012-12-19 12:28:04  

zobacz

    Doświadczenie zawodowe - 2012-12-19 12:30:31  

zobacz

    Wykaz osób - 2012-12-19 12:31:41  

zobacz

    Wzór umowy - 2012-12-19 12:32:47  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   EZP/P/U/16/2012
Data ogłoszenia:   2012-12-18
Termin składania ofert:   2012-12-27
Skrócony opis:   Usługa w zakresie usuwanie śniegu i lodu z dachów i rynien dla potrzeb obsługi mieszkańców AN Łódź- Górna ZACHÓD
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-12-18 11:11:12   szczegóły
    Formularz cenowy - 2012-12-18 11:11:34  

zobacz

    Wzór umowy - 2012-12-18 11:11:52  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście "Ogrody Sukiennicze"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:  
Data ogłoszenia:  
Termin składania ofert:  
Skrócony opis:  
Plik ogłoszenia:   Rozstrzygnięcie-wybór Sprz..doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - 2012-12-31 08:28:33  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   1/2012
Data ogłoszenia:  
Termin składania ofert:  
Skrócony opis:   Wykonanie usługi polegającej na wywozie odpadów i nieczystości komunalnych stałych, wielkogabarytowych i gruzu z nieruchomości stanowiących własność gminną i Skarbu Państwa zarządzanych przez A.N. Łódź – Polesie„ Koziny „
Plik ogłoszenia:   __2043__informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   261313-2012
Data ogłoszenia:   2012-12-10
Termin składania ofert:   2012-12-17
Skrócony opis:   Częśc I - konserwacje i naprawy w ramach podotowia -budowlane, wodno-kanalizacyjne i gazu i elektryczne, częśc II - wykonanie przegladów elektrycznych 5 -letnich, częśc III - konserwacje instalacji domofonowej.
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-12-11 12:26:44   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-12-11 12:27:18   szczegóły
    Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - 2013-01-11 14:59:35  

zobacz

    Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - 2013-01-22 12:14:46  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Widzew "Księży Młyn"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   08/2012
Data ogłoszenia:   2012-12-10
Termin składania ofert:   2012-12-18
Skrócony opis:   Wywóz odpadów stałych z terenu objętego administrowaniem przez AN Księży Młyn
Plik ogłoszenia:   img006.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-12-10 15:19:47   szczegóły
    Ogłoszenie o wyborze oferty - 2012-12-21 11:22:43  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   EZP/PN/U/15/2012
Data ogłoszenia:   2012-12-10
Termin składania ofert:   2012-12-18
Skrócony opis:   Usługi sprzątania budynków i terenów objętych administrowaniem przez A.N. Łódź-Górna "Zachód"
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie tablica 10.12.2012.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-12-10 13:58:46   szczegóły
    Formularz cenowy - 2012-12-10 14:01:07  

zobacz

    Oferta - 2012-12-10 14:01:57  

zobacz

    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 2012-12-10 14:02:58  

zobacz

    Oświadczenie o spełnieniu warunków - 2012-12-10 14:03:50  

zobacz

    Oświadczenie o zatrudnieniu - 2012-12-10 14:04:49  

zobacz

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - 2012-12-10 14:05:47  

zobacz

    Wykaz adresowy - 2012-12-10 14:06:39  

zobacz

    Wykaz narzędzi - 2012-12-10 14:07:21  

zobacz

    Wykaz osób do kontaktów - 2012-12-10 14:08:06  

zobacz

    Wykaz usług - 2012-12-10 14:08:59  

zobacz

    Wzór umowy - 2012-12-10 14:09:53  

zobacz

    Sprostowanie - 2012-12-11 12:30:38  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2012-12-28 12:42:19  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Widzew "Księży Młyn"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   07/2012
Data ogłoszenia:   2012-12-07
Termin składania ofert:   2012-12-17
Skrócony opis:   Usługi porządkowe w budynkach i terenach przyległych administrowanych przez AN Księzy Młyn
Plik ogłoszenia:   img003.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-12-07 14:42:42   szczegóły
    Ogłoszenie o wyborze oferty - 2012-12-21 15:04:04  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   257989-2012
Data ogłoszenia:   2012-12-05
Termin składania ofert:   2012-12-14
Skrócony opis:   Usługi kominiarskie w nieruchomościach administrowanych przez AN Nowe Miasto.
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-12-07 10:28:59   szczegóły
    Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - 2012-12-21 11:35:35  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu AN
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Bałuty "Bałuty Stare I"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   L.dz. AN.BS-I/5/ZC/2012
Data ogłoszenia:   2012-12-06
Termin składania ofert:  
Skrócony opis:   Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości posesji oraz terenów przyległych nieruchomości gminnych administrowanych przez Administrację Nieruchomościami Łódź Bałuty “Bałuty Stare I” w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
Plik ogłoszenia:   dok0001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu AN
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Bałuty "Bałuty Stare I"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   L.dz. AN.BS-I/4/ZC/2012
Data ogłoszenia:   2012-12-06
Termin składania ofert:  
Skrócony opis:   Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z nieruchomości administrowanych przez Administrację Nieruchomościami Łódź Bałuty “Bałuty Stare I” w okresie od 1.01.2013 do 30.06.2013 r.
Plik ogłoszenia:   dok0002.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Żabieniec"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   257593-2012
Data ogłoszenia:   2012-12-05
Termin składania ofert:   2012-12-13
Skrócony opis:   Bieżąca obsługa zasobów administrowanych przez Administrację Nieruchomościami Łódź - Bałuty "Żabieniec"
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-12-05 14:27:56   szczegóły
    Informacja o wyborze oferty - 2012-12-14 11:18:37  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Widzew "Księży Młyn"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   06/2012
Data ogłoszenia:   2012-12-04
Termin składania ofert:   2012-12-19
Skrócony opis:   ROBOTY KONSERWACYJNE NAPRAWY I USUWANIE AWARII: Roboty wodno-kanalizacyjne, sanitarne, ciepłej wody, centralnego ogrzewania i gazowe
Plik ogłoszenia:   AN_KMlyn_016.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-12-04 15:41:11   szczegóły
    Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - 2013-01-14 15:18:49  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   486146-2012
Data ogłoszenia:   2012-12-03
Termin składania ofert:   2012-12-14
Skrócony opis:   Wykonanie konserwacji i napraw przy użyciu przez Wykonawcę własnego materiału i sprzętu w nieruchomościach ( lokalach ) stanowiących własność gminną i Skarbu Państwa, a zarządzanych przez Administrację Nieruchomościami Łódź - Polesie „KOZINY”
Plik ogłoszenia:   SPECYFIKACJA i Załączniki Konserwacja 2013.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Konstantynowska"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   TT-2/P-7/2012
Data ogłoszenia:   2012-12-03
Termin składania ofert:   2012-12-12
Skrócony opis:   wywóz nieczystości stałych
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-12-03 13:46:36   szczegóły
    WYBÓR OFERTY - 2012-12-12 09:58:02  

zobacz

    zawarcie umowy - 2012-12-28 09:11:42  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Widzew "Stoki"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   485194 - 2012
Data ogłoszenia:   2012-12-03
Termin składania ofert:   2012-12-21
Skrócony opis:   WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W BUDYNKACH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ADMINISTROWANYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ NIERUCHOMOŚCIAMI ŁÓDŹ- WIDZEW – „STOKI”
Plik ogłoszenia:   sprzatanie2013 Publikacja.zip  zobacz
     
     
         
         
 
 

Postępowania wszczęte do dnia 31.03.2011r