Przetargi organizowane przez -  AdministracjeAdministracja:
Rodzaj postępowania:
Rodzaj zamówienia:
Sortuj po:
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   EZP/PN/U/9/2012
Data ogłoszenia:   2012-11-20
Termin składania ofert:   2012-12-03
Skrócony opis:   Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości objętych administrowaniem przez A.N. Łódź- Górna "Zachód"
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie na tablicę.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-11-20 13:40:05   szczegóły
    Formularz cenowy - 2012-11-23 07:31:47  

zobacz

    Wzór umowy - 2012-11-23 13:31:54  

zobacz

    Wykaz adresowy - 2012-11-23 13:32:23  

zobacz

    Sprostowanie SWiZ - 2012-11-28 14:39:11  

zobacz

    Sprostownie formularza cenowego - 2012-11-30 13:32:58  

zobacz

    Formularz cenowy po sprostowaniu - 2012-11-30 13:33:47  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze wykonawcy - 2012-12-18 08:33:11  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   EZP/PN/U/8/2012
Data ogłoszenia:   2012-11-20
Termin składania ofert:   2012-11-29
Skrócony opis:   Wykonanie usług sprzątania budynków i terenów objętych administrowaniem przez A.N. Zachód
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie na tablicę.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-11-20 13:37:17   szczegóły
    Wykaz adresowy - 2012-11-20 13:38:12  

zobacz

    Wzór umowy - 2012-11-23 13:32:54  

zobacz

    Formularz cenowy - 2012-11-27 14:03:27  

zobacz

    Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - 2012-12-06 12:55:30  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   EZP/PN/U/10/2012
Data ogłoszenia:   2012-11-20
Termin składania ofert:   2012-11-30
Skrócony opis:   Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych z nieskanalizowanych nieruchomości gminnych, Skarbu Państwa i współwłasnych z udziałem Gminy lub Skarbu Państwa przekraczającym 50% , objętych administrowaniem przez A.N. Łódź- Górna "Zachód"
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie I.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-11-20 13:35:03   szczegóły
    Formularz cenowy - 2012-11-20 13:35:36  

zobacz

    Wzór umowy - 2012-11-23 14:28:19  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze wykonawcy - 2012-12-14 11:10:57  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna "ZACHÓD"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   EZP/PN/U/7/2012
Data ogłoszenia:   2012-11-15
Termin składania ofert:   2012-11-26
Skrócony opis:   Wykonanie usług konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w budynkach, węzłach cieplnych, hydroforniach i kotłowniach lokalnych administrowanych przez A.N. Łódź- Górna "Zachód"
Plik ogłoszenia:   Ogłoszenie tablica.html  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-11-15 11:15:17   szczegóły
    Cennik usług - 2012-11-15 11:15:43  

zobacz

    Zawiadomienie o wyborze wykonawcy - 2012-11-30 12:34:35  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu AN
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   2
Data ogłoszenia:   2012-11-09
Termin składania ofert:   2012-11-26
Skrócony opis:   pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych od 1.01.2013 do 31.12.2013 r.
Plik ogłoszenia:   inspektor elektryczny 20130001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu AN
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:  
Data ogłoszenia:   2012-11-09
Termin składania ofert:   2012-11-26
Skrócony opis:   Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Plik ogłoszenia:   inspektor instalacje0001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Konstantynowska"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   TT-2/P-5/2012
Data ogłoszenia:   2012-11-02
Termin składania ofert:   2012-11-12
Skrócony opis:   sprzątanie terenów nieruchomości
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-11-02 13:14:35   szczegóły
    wyjaśnienie do siwz - 2012-11-07 12:42:50  

zobacz

    wybór oferty - 2012-11-26 10:33:48  

zobacz

    zawarcie umowy - 2013-01-14 09:30:32  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź Bałuty "Żubardź"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   426804 - 2012
Data ogłoszenia:   2012-10-31
Termin składania ofert:   2012-11-26
Skrócony opis:   Przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie ochrony fizycznej pomieszczeń biurowych przy ul. Odolanowskiej 46 w Łodzi, monitoringu pomieszczeń biurowych przy ul. Tybury 7 w Łodzi oraz konwojowania wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych
Plik ogłoszenia:   całość ochrona 2013.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Konstantynowska"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   TT-2/P-4/2012
Data ogłoszenia:   2012-10-29
Termin składania ofert:   2012-11-07
Skrócony opis:   usługa konserwacji budynków
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie o zamówieniu.doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-10-29 11:22:14   szczegóły
    wybór oferty - 2012-11-12 08:27:54  

zobacz

    zawarcie umowy - 2012-11-21 10:28:47  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź Bałuty "Żubardź"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   419104-2012
Data ogłoszenia:   2012-10-26
Termin składania ofert:   2012-11-19
Skrócony opis:   Przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie wywozu odpadów stałych (w tym odpadów wielkogabarytowych i odpadów wyselekcjonowanych : szkło surowce i „mokre bio”)
Plik ogłoszenia:   mieci 2013.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź Bałuty "Żubardź"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   418206-2012
Data ogłoszenia:   2012-10-25
Termin składania ofert:   2012-11-19
Skrócony opis:   Przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości
Plik ogłoszenia:   sprzatanie 2013.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu AN
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   397860 - 2012
Data ogłoszenia:   2012-10-15
Termin składania ofert:  
Skrócony opis:   OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane - wymiana rury deszczowej Gdańska 24
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Centrum I"
Rodzaj zamówienia:   Usługi
Numer ogłoszenia:   406682-2012
Data ogłoszenia:   2012-10-18
Termin składania ofert:   2012-10-26
Skrócony opis:   Opracowanie dokumentacji projektowej dla nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 18; ul.Sienkiewicza 20; ul. Narutowicza 4 w Łodzi, w ramach Programu Mia100kamienic.
Plik ogłoszenia:   ogloszenia.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-10-18 15:36:16   szczegóły
    Specyfikacja - 2012-10-18 15:38:10   szczegóły
    Wtbór najkorzystniejszej oferty - 2012-11-12 09:33:03  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Konstantynowska"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   TT-2/P-3/2012
Data ogłoszenia:   2012-10-18
Termin składania ofert:   2012-11-02
Skrócony opis:   minowanie i izolacja ścian fundamentowych
Plik ogłoszenia:   ogłoszenie.mht  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-10-18 13:18:41   szczegóły
    wyjaśnienie do SIWZ - 2012-10-25 11:16:46  

zobacz

    wybór oferty - 2012-11-05 08:05:12  

zobacz

    zawarcie umowy - 2012-11-19 10:54:34  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   359030 - 2012
Data ogłoszenia:   2012-09-21
Termin składania ofert:  
Skrócony opis:   Legionow 15 - roboty wodno-kanalizacyjne i gazowe.
Plik ogłoszenia:   ogloszenie.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 2012-09-21 16:43:45  

zobacz

    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 2012-10-05 09:45:12  

zobacz

    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2012-10-05 09:46:16  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu WM
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „KOZINY”
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   2
Data ogłoszenia:   2012-10-03
Termin składania ofert:   2012-10-15
Skrócony opis:   Malowanie klatek schodowych wraz z pomieszczeniami wspólnymi w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Górnej 23/25 w Łodzi
Plik ogłoszenia:   górna 23 25 malowanie klatek0001.pdf  zobacz
     
     
         
         
 
Rodzaj postępowania:   Konkurs ofert poza PZP w imieniu AN
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście
Rodzaj zamówienia:   Dostawy
Numer ogłoszenia:   376588 - 2012
Data ogłoszenia:   2012-10-02
Termin składania ofert:  
Skrócony opis:   OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - dotyczy dostaw ciepła w wodzie goracej do nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Legionów 19,29, 31 i Gdańskej 24.
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2012-10-03 07:28:36  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź - Śródmieście
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   377336
Data ogłoszenia:   2012-10-02
Termin składania ofert:   2012-10-17
Skrócony opis:   Robota budowlana polegającą na renowacji i wymianie stolarki okiennej w ramach I etapu remontu i przebudowy budynków na nieruchomości przy ul. Północnej 1/3 dla zadania inwestycyjnego pn.: MIA 100 KAMIENIC w nieruchomościach gminnych administrowanych przez AN „Nowe Miasto”
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.mht  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-10-02 16:13:18   szczegóły
    WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 2012-10-10 11:11:47  

zobacz

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - 2012-10-26 15:42:42  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie "Radwańska"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   367760 - 2012
Data ogłoszenia:   2012-09-26
Termin składania ofert:   2012-10-10
Skrócony opis:   WYMIANA I RENOWACJA STOLARKI W KAMIENICY PRZY UL WÓLCZAŃSKIEJ 167 W ŁODZI
Plik ogłoszenia:   OGŁOSZENIE_Wolczanska_167 .doc  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-09-26 15:34:26   szczegóły
    Wyjaśnienie 09.10.2012 - 2012-10-09 14:05:09  

zobacz

    Informacja o wyborze oferty - 2012-11-06 16:11:19  

zobacz

         
         
 
Rodzaj postępowania:   Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
Ogłaszający:   Administracja Nieruchomościami Łódź-Widzew "Księży Młyn"
Rodzaj zamówienia:   Roboty budowlane
Numer ogłoszenia:   05/2012
Data ogłoszenia:   2012-09-20
Termin składania ofert:   2012-10-05
Skrócony opis:   Wykonanie, dostawa i osadzenie stolarki okiennej w budynkach administrowanych przez Administrację Nieruchomościami Łódź - Widzew Księży Młyn
Plik ogłoszenia:   an_052.pdf  zobacz
     
    Zamieszczone pliki
    Specyfikacja - 2012-09-20 13:20:33   szczegóły
    Ogłoszenie o wyborze oferty - 2012-10-09 16:04:49  

zobacz

         
         
 
 

Postępowania wszczęte do dnia 31.03.2011r