Przetargi organizowane przez -  Administracje

Przetargi.com3.pl
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 - SIWZ.doc zobacz
 
2 - Zalacznik Nr 4 do SIWZ - oswiadczenie.doc zobacz
 
3 - Zał±cznik Nr 4a do SIWZ - o¶wiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.doc zobacz
 
4 - Zał±cznik Nr 5 do SIWZ - o¶wiadczenie dot. przynależno¶ci do grupy kapitałowej.doc zobacz
 
5 - Zalacznik Nr 6 i Nr 7 do SIWZ - wykaz uslug oraz wykaz osob.doc zobacz
 
6 - Zał±cznik Nr 7a do SIWZ - o¶wiadczenie w sprawie posiadanych uprawnień osób wskazanych do realizacji zamówienia.doc zobacz
 
7 - Zalacznik Nr 8 do SIWZ - formularz ofertowy.doc zobacz
 
8 - Zalacznik Nr 9 do SIWZ - oswiadczenie dot._podwykonawcow.doc zobacz
 
9 - Zalacznik Nr 10 - wzor umowy.doc zobacz
 
10 - Zalacznik Nr 11 - oswiadczenie o akceptacji_warunkow umowy.doc zobacz
 
Data wytworzenia informacji: 2013-06-26 16:20:07
 
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Pietrusińska
 
Data modyfikacji informacji:
 
 

Postępowania wszczęte do dnia 31.03.2011r