Wojewódzkie Centrum   całodobowy telefon interwencyjny: 987
Zarządzania Kryzysowego   tel.:  (42) 6641409, (42) 6641410
    tel.:  (42) 6651645, (42) 7504405
    fax.: (42) 6641401, (42) 6641408
    e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl
     
Wspólny numer ratunkowy   tel. 112
     
Zarząd Dróg i Transportu   tel. (42) 6384911
     
Pogotowie Energetyczne Łódź   tel.  991
    tel. (42) 6751000
     
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne Łódź   tel.  994
     
Pogotowie Ciepłownicze Łódź   tel.  993
     
Policja   tel.  997
     
Pogotowie Ratunkowe   tel.  999
     
Straż Pożarna   tel.  998
     
Straż Miejska   tel.  986