Dla Mieszkańców / Dodatek mieszkaniowy

 

JAK UZYSKAĆ DODATEK MIESZKANIOWY I CZY TAKI DODATEK MI PRZYSŁUGUJE?

 

Szanowni Państwo, przypominamy o możliwości skorzystania z dodatku mieszkaniowego tj. dofinansowania do czynszu z Urzędu Miasta Łodzi.

 
Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy ?
 

Prawo do dodatków mieszkaniowych mają najubożsi lokatorzy mieszkań komunalnych i spółdzielczych, których nie stać na miesięczne opłaty czynszu.

 

Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy muszą posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku, nie przekracza kwoty 1236,01 zł (brutto) w gospodarstwie jednoosobowym i kwoty 882,86 zł (brutto) w gospodarstwie wieloosobowym co stanowi odpowiednio 150% oraz 100% najniższej emerytury.

 

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 
- 35,00 m2 - dla rodziny 1 - osobowej
- 40,00 m2 - dla rodziny 2 - osobowej
- 45,00 m2 - dla rodziny 3 - osobowej
- 55,00 m2 - dla rodziny 4 - osobowej
- 65,00 m2 - dla rodziny 5 - osobowej
- 70,00 m2 - dla rodziny 6 - osobowej (i więcej)
 

Normy powierzchni użytkowej lokalu podwyższa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku.

 
Dokumenty do pobrania:
 
 

W celu potwierdzenia druków potrzebnych do uzyskania dodatku mieszkaniowego oraz po szczegółowe informacje zapraszamy do siedzimy AN/ZGM.

 

Zapraszamy do skorzystania z poniższej wyszukiwarki umożliwiającej precyzyjne odnalezienie pracownika zajmującego się rozliczeniami czynszowymi Państwa lokalu.

 
>> Przejdź do wyszukiwarki <<