Dla Mieszkańców / Wykup lokalu

Kup mieszkanie z bonifikatą

Prezydent Miasta Łodzi

Drodzy Łodzianie!
Zachęcam Was, abyście stali się pełnoprawnymi właścicielami mieszkań komunalnych i proponuję
korzystne warunki ich nabycia. Poniżej przedstawiam informację o bonifikatach, z których mogą Państwo skorzystać:
 

1. Najemcy, którzy złożą wnioski do 30 czerwca 2013 r., posiadają na dany lokal umowę najmu ponad 1 rok i nie zalegają z opłatami czynszowymi w okresie jednego roku przed dniem złożenia wniosku, uzyskają bonifikaty w wysokości:

- 80 % - w przypadku lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych między 1 stycznia 1986 roku a 10 lipca 1996 roku;

- 90 % - w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich komunalnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach, o których mowa wyżej;

- 90 % - w przypadku lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych przed 1 stycznia 1986 r., a 95 % - w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich komunalnych lokali mieszkalnych znajdujących, się w tych budynkach;

Dodatkowo, przy zapłacie ceny lokalu jednorazowo udzielana jest kolejna bonifikata w wysokości 20 % od ceny ustalanej zgodnie z powyższymi zasadami.

2. Najemcy, którzy złożą wnioski po 30 czerwca 2013 r., posiadają na dany lokal umowę najmu ponad 1 rok i nie zalegają z opłatami czynszowymi w okresie jednego roku przed dniem złożenia wniosku, uzyskają bonifikaty w wysokości:

- 75 % - w przypadku lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych przed 1 stycznia 1986 r., a 80 % - w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich komunalnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w tych budynkach;

3. Najemcy, którzy złożą wnioski po 30 czerwca 2014 r., posiadają na dany lokal umowę najmu ponad 1 rok i nie zalegają z opłatami czynszowymi w okresie jednego roku przed dniem złożenia wniosku, uzyskają bonifikaty w wysokości:

- 50 % - w w przypadku lokali znajdujących się w budynkach wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych przed 1 stycznia 1986 r., a 55 % - w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich komunalnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w tych budynkach;

4. Od 1 lipca 2013 r. najemcom, którzy złożą wnioski o wykup lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych po 1 stycznia 1986 roku, udzielona będzie bonifikata w wysokości:

- 5 % - w przypadku, jeżeli najem lokalu trwa co najmniej 1 rok przed dniem złożenia wniosku;

- 10 % - w przypadku, jeżeli najem lokalu trwa co najmniej 3 lata przed dniem złożenia wniosku;

- 20 % - w przypadku, jeżeli najem lokalu trwa co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku;

- 40 % - w przypadku, jeżeli najem lokalu trwa co najmniej 10 lat przed dniem złożenia wniosku;

Warunkiem udzielenia bonifikaty będzie brak zaległości z tytułu należności czynszowych w okresie jednego roku przed dniem złożenia wniosku.

5. W przypadku złożenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego (bez względu na to, w jakim budynku jest usytuowany) po 30 czerwca 2013 r. i zapłaty ceny w ratach, bonifikaty ulegają zmniejszeniu o połowę.

(Sprzedaży na rzecz najemców mogą podlegać jedynie lokale, które uzyskają zaświadczenie o samodzielności i są usytuowane w budynkach przeznaczonych do prywatyzacji.)

Tutaj uzyskają Państwo szczegółowe informacje >>>

Tu pobrać można wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego >>>